Пользователь

Не зарегистрирован


Вход
Забыли пароль?
Регистрация

Організація науково-методичної роботи з педагогічними кадрами школи

Науково-методична робота в школі організована згідно ЗУ «Про загальну середню освіту», рекомендацій МОНУ «Про організацію методичної роботи із педагогічними кадрами», Положення про методичний кабінет загальноосвітнього закладу, наказів відділу освіти Балтської райдержадміністрації. В школі розроблена відповідна структура методичної роботи з урахуванням умов організації навчально-виховного процесу та потреб педагогічних працівників щодо підвищення їх наукового, професійного та загальнокультурного рівнів.

В школі діє 10 методичних об’єднань, з них м/о класних керівників та 9 предметних м/о вчителів укр. мови та літератури, рос.мови та літератури, іноземної мови, математики та інформатики, природничого циклу, історії та правознавства, початкових класів, художньо-естетичного циклу, фізичного виховання та основ здоров’я.

         Згідно перспективного та річного плану роботи школи педагогічний колектив працює над єдиною науково-методичною проблемою «Формування індивідуальної освітньої траєкторії учня в умовах школи особистісного розвитку та самореалізації з метою створення соціально-адаптивної та конкурентоспроможної моделі випускника колегіуму». Робота над проблемною темою спланована на п’ять років та включає поетапну її реалізацію, що висвітлює напрямки діяльності педколективу по діагностиці, теоретичному обґрунтуванню та практичному дослідженню проблеми, систематизації, узагальненню та пропагуванню перспективного педагогічного досвіду. Створено модель методичної діяльності  по формуванню ІОТ учня та особистісно-орієнтовану модель формування  випускника колегіуму. Плануванням передбачено поєднання індивідуальних, групових та колективних форм роботи, їх модернізація на інноваційній основі.

З метою підвищення якості та результативності навчально-виховного процесу в умовах особистісно-орієнтованого навчання в школі впроваджена педагогічна технологія портфоліо  як одна із ключових складових вирішення науково-методичної проблемної теми закладу. Впровадження даної технології на різних рівнях функціонування закладу – Портфоліо учня, Портфоліо вчителя та Портфоліо школи дозволяє спроектувати стратегічний і тактичний план дослідження перспектив розвитку окремих учасників освітнього процесу та закладу загалом, активізувати творчу взаємодію всіх його структур з метою досягнення спільного прогнозованого успіху у справі навчання та виховання творчо розвиненої особистості, готової до самовдосконалення та саморозвитку. Досвід роботи закладу з впровадження Портфоліо в систему роботи школи був представлений та відзначений дипломами на районному та обласному ярмарку педагогічних ідей і технологій- 2011 та 2012рр. А Портфоліо закладу посіло І місце у Всеукраїнському конкурсі «Портфоліо школи», який проводило видавництво «Шкільний світ» у 2011р. Матеріали Портфоліо надруковані у збірниках видавництва: «Портфоліо навчального закладу» (2011р.) та «Портфоліо вчителя» (2012р.), а також «Портфоліо учня (колегіанта)» в електронній версії «е-Завуч» (2012р., №1-2). На базі закладу діє опорна школа «Впровадження технології портфоліо в систему управління навчальним закладом  як засобу оцінювання, самооцінювання та  самореалізації особистості».


Новини
_________________
В данном разделе новостей нет.

Вітаємо зі святом!

"Весела Абетка" — Для дітей України     2009-2014 г.г. Официальный сайт Балтской ООШ І-ІІІ ст. №3 - коллегиум, все права защищены.
ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS